Převoznictví - Přívoz

Převážíme přes řeku Sázavu na Žampachu (Borek-Jílové u Prahy). Převoz provádíme na pramici pro 5 osob. Pokud jsme přítomni (dům se nachází přímo na jezu Žampach), převážíme na signál, nebo po telefonické dohodě na tel. 607/860094 nebo 723/718607. Lze převézt též větší výpravy (např. školní výlety), psy, kola, kočárky atd.


Osada Žampach v okrese Praha-západ je rozložena po obou březích řeky Sázavy. Pravobřežní část patří k městu Jílové u Prahy (katastrální území Jílové u Prahy, plynule navazuje oblast Podloučí v k. ú. Luka pod Medníkem), levobřežní část patří k obci Kamenný Přívoz (katastrální území Hostěradice). K Žampachu přiléhá i zástavba při ústí Chotouňského potoka na pravém břehu Sázavy, přičemž levý břeh Chotouňského potoka již spadá pod k. ú. Kamenný Přívoz.